מנהלת
מיכל ליס
טל:050-9016467
פקס:08-9255577

יעודה של מחלקת הנוער הוא בפיתוח וטיפוח מסגרות חינוכיות חברתיות בתחום החינוך הבלתי פורמלי. עיקר הפעילות מתקיימת ביישובי המועצה ובפעילות אזורית.

לצורך כך מועסקים רכזי נוער יישובים ע"י המועצה המפעילים את ילדי הנוער ביישובים ע"פ תוכנית עבודה מסודרת לשכבות הגיל השונות ובעזרת הדרכת שכבת הגיל הבוגרת היישוב.

מעבר לפעילות הסדירה לאורך תקופת השנה אחראי רכז/ת הנוער היישובי על ארגון טקסי ימי הזיכרון לחללי צה"ל, לשואה ולגבורה ולנפגעי פעולות האיבה, יצחק רבין וחגים נוספים בשיתוף פעולה עם ועדות תרבות והנוער של היישוב.

בנוסף על כך, מחלקת הנוער יוזמת ומארגנת אירועים מועצתיים המועדים לכלל ילדי המועצה על תנועותיהם השונות כמו: טקס פתיחת שנה, טיולים, כנסים, השתלמויות ועוד...

פעילויות הנוער מתקיימות בסגרת שלושה מעגלים:

* פעילות נוער ביישוב

* פעילות נוער אזורית

* פעילות בתנועת הנוער

צוות מחלקת הנוער כולל את מנהלת המחלקה, רכזת ההדרכה, רכז/ת בני המושבים ורכזי הנוער ביישובים. הצוות יוצר ומפעיל תוכנית פעילות שנתית אזורית לנוער.

מטרות מחלקת הנוער:

1)  קיום פעילות נוער רציפה ואיכותית בכל אחד מיישובי המועצה.

2) הגדלת מספר המשתתפים בפעילות הנוער ברמה היישובית והמועצתית.

3) פיתוח אופני פעילות חדשים לנוער שייתנו מענה לצרכיהם המגוונים.

4) פיתוח שיתופי ופעולה עם הגורמים השונים האמונים על תחום הנוער במועצה וביישובים.

5) חיזוק המקצועיות החינוכית והארגונית בקרב רכזי הנוער והמדריכים היישובים.

6) חיזוק הזיקה והשייכות של בני הנוער ביישובים אל המועצה.